مراسم بعدی

روضه هفتگی

تاریخ: 1394.5.11 ساعت: 21:45

سخنران: حجت الاسلام حیدری

محل برگزاری: مشهد - بولوار وکیل آباد
وکیل آباد 59 - شریف 1
حسینیه مجنون الحسین علیه السلامآخرین مراسم ها

روضه هفتگی

روضه هفتگی

تاریخ: 1394.5.4 ساعت: 20:45

سخنران: حجت الاسلام حیدری

مداح: کربلایی عـــــادل خـــوشـــــرو

محل برگزاری: مشهد - بولوار وکیل آباد
وکیل آباد59 - شریف 1
حسینیه مجنون الحسین علیه السلام

روضه هفتگی

تاریخ: 1394.4.28 ساعت: 20:45

سخنران: حجت الاسلام حیدری

مداح: کربلایی رضا شیخی

محل برگزاری: مشهد - بلوار وکیل آباد
وکیل آباد 59 - شریف 1
حسینیه مجنون الحسین علیه السلام

روضه هفتگی

روضه هفتگی

تاریخ: 1394.4.21 ساعت: 21:30

سخنران: حجت الاسلام خردمند

مداح: کربلایی وحید شکری

محل برگزاری: مشهد - بلوار وکیل آباد
وکیل آباد 59 - شریف 1
حسینیه مجنون الحسین علیه السلام

روضه هفتگی
  • .
  • .
  • .

آیین زندگی

2015-06-19-21-52-14      ای بار هرچه درد جهان روی شانه ات   جانـــم فــــدای راز ونيـــــاز شبانه ات   هر صبــح با شميم تو بيـــدار می شوم   پر می کنـــد غروب دلـــم را بهانه ات   پيدا نمی شوی و زمين در هوای توست   پس گوشه ی کدام ستاره ست خانه ات؟   بی تو اسـيــر مرثـيـه ها می شود غـزل   کی می رسد به گوش دوعالم ترانه ات؟   در انـتـظــار آيه ی امّـن يجيـبِ وصـل ...   مصــداق مضطـر است يتيـم زمانه ات   شـور بهــار وعـده ی ديــدار می دهـد   با هر "نسيم" می رسد از نو نشانه...


نگارخانه